ИВАН Б. ПОПОВИЋ: ДОПРИНОС ПОТПУНИЈЕМ РАЗУМЕВАЊУ БИБЛИОГРАФИЈЕ АКАДЕМИКА ДР  МИЛИСАВА В. ЛУТИВЦА

ДУШАН ХРИСТОВИЋ: ПУПИНОВИ ДОПРИНОСИ СВЕТСКОЈ НАУЦИ И РАЗВОЈУ ЗАВИЧАЈА

ДРАГУТИН ПЕТРОВИЋ: ПОЛА ВЕКА ОД СМРТИ ПЕТРА С. ЈОВАНОВИЋА

ДРАГО ТОДИЋ: ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФСКО-ТУРИСТИЧКЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ

ЉИЉАНА ГРЧИЋ: ЛИТЕРАРНИ СПОМЕНИЦИ МАЧВЕ, ШАБАЧКЕ ПОСАВИНЕ И ПОЦЕРИНЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

РОСАЛИНА ГРУМО, ДЕ ПАЛМА М., ГОРДАНА РАДОВАНОВИЋ: СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА И ПРОМОЦИЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМА (ПОВО ПОЉЕ КАО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА)

МИКИЦА СИБИНОВИЋ: ПОТЕНЦИЈАЛ СТАРЕПЛАНИНЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

МИРЈАНА ПЕНИЋ, ТАМАРА ГАЈИЋ: ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПРИКАЗ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

ЉУБОМИР ГИГОВИЋ: ЕТНИЧКИ САСТАВ СТАНОВНИШТВА РАШКЕ ОБЛАСТИ

РАЈКО ГОЛИЋ: МЕЂУРЕЧЈЕ-БОСАНСКА ЕНКЛАВА У СРБИЈИ

ДРАГАН ПЕТРОВИЋ: КВАКАСКИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ЧВОР

ДРАГОЉУБ СЕКУЛОВИЋ, ЉУБОМИР ГИГОВИЋ: СТАРА СРБИЈА И АЛБАНЦИ

МИЛОШ НЕСТОРОВИЋ: ЕТНОДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Љ ГИГОВИЋ. Д. СЕКУЛОВИЋ: ГИС АНАЛИЗА ГЕОПРОСТОРА СРБИЈЕ НА ОСНОВУ ДТПК 300

АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ: ПРИМЕНА БОЛОЊСКОГ ПРОЦЕСА НА ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

МИЛУТИН ТАДИЋ: СТРИП У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ

М. МИЛОСАВЉЕВИЋ, В. ПЕТРУШЕВСКИ, С. СТАНКОВИЋ: ПРИЛОЗИ