Активности Српског географског друштва

У Српском географском друштву су се временом формирала два одсека: Научни и Наставни. У склопу Научног одсека научни рад се негује тројако: перманентним, периодичним и повременим активностима.
Перманентни рад се одвија путем редовних годишњих предавања (око десетак предавања годишње) признатих домаћих и иностраних научних радника, која се касније публикују у Гласнику или у посебним издањима Друштва. До сада је одржано преко 600 предавања ове врсте. 
Периодична научна активност Друштва се одвија једном годишње за време „Јануарских дана просветних радника Србије“. Тада се организују тематски научни скупови посвећен неком географском проблему. Предавања држе, поред професора Универзитета, наставници и професори основних и средњих школа, као и други стручњаци из датих области. 
Повремена научна активност Друштва састоји се у организовању или суорганизовању научних скупова географа и сродних наука. Српско географско друштво било је организатор III Конгреса (1930.), IV Конгреса (1955.), X Конгреса (1976.) и XIV Конгрес георафа Југославије. 

У оквиру Наставног одсека Српско географско друштво се бави просветно-педагошким питањима наставе географије, њеним положајем у школском систему Србије, као и реформом образовања. Наставни одсек СГД-а је стално ангажован на питању просветно-образовних процеса. Активности у оквиру ове области су веома велике и одвијају се у виду предавања током године, организовању научних скупова из методике наставе географије. Семинари су тематски, актуелни и односе се на проблеме наставе географије од основног до универзитетског нивоа, реформе наставних планова и програма, модернизацију садржаја, наставе и сл. Током године одржавају се предавања у подружницама Српског географског друштва. Својим деловањем посебно се истакло Друштво географа Војводине и њихов часопис „Геа“. 
Српско географско друштво у својим активностима, од првих дана постојања, негује теренских рад. До сад је реализован велики број научних и стручних екскурзија по земљи и иностранству, а посебно се памте екскурзије по Скандинавији и Индијском океану. 

Једна од новијих активности Друштва је суорганизација манифестације „Цвијићеви дани“, где се сваке године на рођендан Јована Цвијића одржавају сусрети школа из Србије и Републике Српске које носе име овог великог српског географа. До сада су дружења била у Лозници, Зрењанину, Београду, Смедереву, Бања Луци и Белој Цркви. Име Јована Цвијића носе школе у Београду, Зрењанину, Смедереву, Лозници, Белој Цркви, Штрпцу, Зубин Потоку, Сирчи (Крагујевац), Дебрецу (Владимирци) , Змињаку (Петловача), Бања Луци, Брезичанима (Република Српска). 

У сарадњи са Министарством просвете и спорта Републике Србије, Српско географско друштво је организатор „Јануарских дана просветних радника Србије“, као и такмичења из географије на градском, регионалном и републичком нивоу. 

Пријатељи и сарадници;

Global-understanding.info

prof dr Benno Werlen
e-mail: benno.werlen@uni-jena.de