Мисија и визија

 

Никако се не смемо ограничити у истраживањима само на Србију”, казивао је Цвијић. “Многи географски, геолошки и фитогеографски објекти, цели народи и етнографски можда најинтересантнији делови нашег народа су изван граница Србије. У нашој држави треба детаљно и прецизно проучавати поједине објекте и појаве, и тиме се може доћи до ваљаних резултата. Али прави проблеми се могу махом решавати излазећи изван Србије …”
Научни рад је један од основних задатака Српског географског друштва. Резултати радова се објављују у научном часопису Гласник и посебним издањима Друштва.

 

ИНТЕРВЈУ Проф. др Мирка Грчића, председника Српског географског друштва за БГ лист (јул, 2016.)