Управа СГД-а

 

Председник СГД-а: 
Др Иван Раткај, редовни професор Географског факултета Универзитета у Београду

Потпредседник СГД-а и руководилац Научног одсека СГД-а: 
Др Микица Сибиновић, ванредни професор Географског факултета Универзитета у Београду

Потпредседник СГД-а и руководилац Наставног одсека СГД-а: 
Јелена Томић, наставница географије у ОШ Иво Андрић у Београду

Секретар СГД-а:  
Др Драгица Гатарић, ванредни професор Географског факултета Универзитета у Београду

Технички секретар СГД-а: 
Војислав Деђански, докторанд Географског факултета Универзитета у Београду

Чланови Извршног одбора СГД-а: 

 1. Др Иван Раткај
 2. Др Драгутин Тошић
 3. Др Зоран Милошевић
 4. Др Мирко Грчић
 5. Др Дејан Ђорђевић
 6. Др Микица Сибиновић
 7. Др Бојан Ђерчан
 8. Јелена Томић
 9. Миљан Мићуновић
 10. Др Драгица Гатарић
 11. Др Ивана Царевић

 
Надзорни одбор СГД-а:

 1. Др Драгољуб Секуловић
 2. Мр Жарко Миленковић
 3. Др Аљоша Будовић
 4. Др Ивана Царевић (заменик)
 5. Др Марија Антић (заменик)
 6. Др Драгана Миљановић (заменик)

 
Суд части СГД-а:

 1. Др Добрила Лукић
 2. Др Јован Плавша
 3. Др Дејан Ђорђевић
 4. Мр Јована Бранков
 5. Др. Марија Белиј

 
Уређивачки одбор СГД-а:

 1. Др Ненад Живковић
 2. Др Даница Шантић
 3. Др Јелена Луковић
 4. Др Драгана Миљановић (ГИ “Ј. Цвијић“САНУ)
 5. Др Мирољуб Милинчић
 6. Др Снежана Вујадиновић
 7. Др Славољуб Драгићевић
 8. Др Радислав Тошић (ПМФ Бања Лука)
 9. Др Горан Анђелковић
 10. Др Јован Плавша (Нови Сад)
 11. Др Нено Димов (Бугарска)
 12. Др Данијел Гелер (Немачка)
 13. Др Андреас Винклер (Немачка)
 14. Др Марко Кревс (Словенија)
 15. Др Јиржи Бански (Пољска)
 16. Др Николај Слука (Русија)
 17. Др Џефри Леш (САД)
 18. Др Иван Радески (Универзитет Ћирил и Методије, Скопље)

 
Уредник часописа „Глобус“ 
Проф. др Мирољуб Милинчић

Уредник часописа „Земља и људи“ 
Проф. др Драгица Гатарић

Уредник часописа „Гласник“ 
Проф. др Микица Сибиновић