Управа СГД-а

 

Председник СГД-а: 
Др Иван Раткај, редовни професор Географског факултета Универзитета у Београду

Потпредседник СГД-а и руководилац Научног одсека СГД-а: 
Др Микица Сибиновић, ванредни професор Географског факултета Универзитета у Београду

Потпредседник СГД-а и руководилац Наставног одсека СГД-а: 
Др Зоран Милошевић, наставник географије

Секретар СГД-а:  
Др Драгица Гатарић, ванредни професор Географског факултета Универзитета у Београду

Технички секретар СГД-а: 
Војислав Деђански, докторанд Географског факултета Универзитета у Београду

Чланови Извршног одбора СГД-а: 

 1. Др Иван Раткај
 2. Др Драгутин Тошић
 3. Др Зоран Милошевић
 4. Др Мирко Грчић
 5. Др Љубомир Гиговић
 6. Др Микица Сибиновић
 7. Др Емилија Манић
 8. Јелена Поповић- Ракочевић
 9. Миљан Мићуновић
 10. Др Драгица Гатарић
 11. Др Ивана Царевић

 
Надзорни одбор СГД-а:

 1. Др Драгољуб Секуловић
 2. Мр Жарко Миленковић
 3. Др Аљоша Будовић
 4. Др Ивана Царевић (заменик)
 5. Др Марија Антић (заменик)
 6. Др Драгана Миљановић (заменик)

 
Суд части СГД-а:

 1. Др Добрила Лукић
 2. Др Јован Плавша
 3. Др Дејан Ђорђевић
 4. Мр Јована Бранков
 5. Др. Марија Белиј

 
Уређивачки одбор СГД-а:

 1. Др Ненад Живковић
 2. Др Даница Шантић
 3. Др Јелена Луковић
 4. Др Драгана Миљановић (ГИ “Ј. Цвијић“САНУ)
 5. Др Мирољуб Милинчић
 6. Др Снежана Вујадиновић
 7. Др Славољуб Драгићевић
 8. Др Радислав Тошић (ПМФ Бања Лука)
 9. Др Горан Анђелковић
 10. Др Јован Плавша (Нови Сад)
 11. Др Нено Димов (Бугарска)
 12. Др Данијел Гелер (Немачка)
 13. Др Андреас Винклер (Немачка)
 14. Др Марко Кревс (Словенија)
 15. Др Јиржи Бански (Пољска)
 16. Др Николај Слука (Русија)
 17. Др Џефри Леш (САД)
 18. Др Иван Радески (Универзитет Ћирил и Методије, Скопље)

 
Уредник часописа „Глобус“ 
Др Мирољуб Милинчић

Уредник часописа „Земља и људи“ 
Др Драгица Гатарић

Уредник часописа „Гласник“ 
Др Ненад Живковић