Управа СГД-а

 

Председник СГД-а: 
др Мирко Грчић, редовни професор Географског факлултета Универзитета у Београду

Потпредседник СГД-а и руководилац Научног одсека СГД-а: 
др Иван Раткај, ванредни професор Географског факултета Универзитета у Београду

Потпредседник СГД-а и руководилац Наставног одсека СГД-а: 
др Славољуб Јовановић, ванредни професор Географског факултета Универзитета у Београду

Секретар СГД-а: 
др Микица Сибиновић, доцент Географског факултета Универзитета у Београду

Технички секретар СГД-а: 
Борка Радовановић

Чланови Извршног одбора СГД-а: 

 1. Др Мирко Грчић
 2. Др Дејан Филиповић
 3. Др Мирољуб Милинчић
 4. Др Иван Раткај
 5. Др Славољуб Јовановић
 6. Др Микица Сибиновић
 7. Др Емилија Манић
 8. Драган Ракита
 9. Миљам Мићуновић
 10. Дубравка Петровић
 11. Мр Наташа Бировљев

 
Надзорни одбор СГД-а:

 1. Др Драгољуб Секуловић
 2. Мр Жарко Миленковић
 3. Sc. Аљоша Будовић
 4. Др Драгица Гатарић (заменик)
 5. Др Марија Антић (заменик)
 6. Др Драгана Миљановић (заменик)

 
Суд части СГД-а:

 1. Др Добрила Лукић
 2. Др Јован Плавша
 3. Др Дејан Ђорђевић
 4. Мр Јована Бранков
 5. Др. Марија Белиј

 
Уређивачки одбор СГД-а:

 1. Др Ненад Живковић
 2. Др Даница Шантић
 3. Др Јелена Луковић
 4. Мр Ивица Шантић
 5. Др Мирољуб Милинчић
 6. Др Снежана Вујадиновић
 7. Др Славољуб Драгићевић
 8. Др Рајко Гњато (БиХ, Република Српска)
 9. Др Јелена Ћалић (ГИ “Ј. Цвијић“САНУ)
 10. Др Јован Плавша (Нови Сад)
 11. Др Нено Димов (Бугарска)
 12. Др Данијел Гелер (Немачка)
 13. Др Андреас Винклер (Немачка)
 14. Др Марко Кревс (Словенија)
 15. Др Јиржи Бански (Пољска)
 16. Др Николај Слука (Русија)
 17. Др Џефри Леш (САД)

 
Уредник часописа „Глобус“ 
др Мирољуб Милинчић

Уредник часописа „Земља и људи“ 
др Драгица Гатарић

Уредник часописа „Гласник“ 
др Ненад Живковић