International Year of Global Understanding – IYGU info

У недељу, 13. септембра. 2015. године, три интернационална већа, природних, друштвених и хуманистичких наука (ICSU, ISSC, CIPSH) су на Светском форуму друштвених наука у Дурбану у Јужној Африци, прогласила 2016. Међународном годином глобалног разумевања (IYGU- International Year of Global Understanding).

iygu_logo

IYGU ПРОГРАМ

 • IYGU повезује локалне акције са глобалним изазовима
 • IYGU се фокусира на глобалној одрживости локалног деловања
 • IYGU препознаје културално различите стазе ка глобалној одрживости

Међународна година глобалног разумевања (IYGU) решава начине на које све настањујемо све више глобализовани свет. Како трансформисати природу? Како изградити нове друштвене и политичке односе у растућој глобалног реалности? Друштва и културе одређују како живимо с природом и како је обликујемо. Утичу на то како видимо глобалне последице наших свакодневних радњи. Морамо да схватимо шта наше свакодневне активности значе за свет као целину, како би превладали глобалне изазове.

IYGU ИЗАЗОВИ

Глобална промена околине

Наша околина се мења на много начина: климатске промене, губитак биолошке разноликости и екосистема, повећање учесталости и јачине екстремних догађаја, дезертификација и деградација земљишта и крчење шума су само неки од многих изазова у околини с којим смо суочени.

Знање

Потребно је унапредити наше разумевање, како процеса земљиног система, тако и друштвено-културног контекста људског деловања. Такође, морамо ојачати значење, коришћење и друштвено прихватање постојећег знања. Иако понекад постоји недостатак свести о глобалним последицама свакодневног живота, учинковито претварање знања у акцију најчешће доводи до јаза између знања и деловања- још једног изазова с којим ће IYGU иницијатива настојати да се ухвати у коштац. Такође је важна боља интеграција различитих врста знања и у процесу производње знања IYGU иницијатива има трансдисциплинарни приступ у настојању интеграције академског знања из свих дисциплина (друштвених и природних наука, као и хуманистичких наука), свих врста знања (научног, аутохтоног, локалног, традиционалног итд.) и свих заинтересованих страна (доносиоца одлука, невладиних организација, предузећа, укључење јавности итд.)

Промењиве географије – глобални домет локалних акција

Током последњих деценија, просторно-временски услови у свачијем животу су се, директно или индиректно, драматично променили. С развојем дигиталне револуције, друштвено-културне праксе су сада (барем потенцијално) глобалног домета, као и последице људских трансформација природних стварности. Уз глобалне промене и глобализацију свакодневног живота, суочени смо са ситуацијом без преседана. Уопштено говорећи, доживљавамо нежељене последице решавања проблема током 19. и 20. века. Суочени смо с глобалним климатским променама које су нераскидиво повезане.

Научно-политичко суочавање

Међутим, политичке институције нису спремне за ову конструкцију. Наше политичке институције су и даље (претежно) националног домета. Да би премостили јаз између глобалних проблема и националних стратегија решавања проблема, требало би да негујемо глобално разумевање и да побољшамо међународну сарадњу у погледу политика које се баве климатским проблемима и глобалним питањима. Осим тога, и без обзира на просторне скале, постоји велика потреба за побољшањем претварања налаза истраживања глобалних промена и истраживања о одрживости учинковите политике које ће спречити најгоре последице неослабљених глобалних промена у околини. Међународна сарадња и националне мере морају бити усклађени како би дали најбоље могуће резултате за друштво и екосистеме.

logo_iygu_2

IYGU КЉУЧНЕ ПОРУКЕ

Повезивање глобалног и локалног

 • Свакодневне активности важне су за глобалне климатске промене
 • Свакодневне одлуке зависе о начину живота
 • Глобални поглед смањује ризик од регионалних сукоба

Свет се суочава са социјалним, културним и економским променама, као и с променама климе. Људски поступци имају кључну улогу у стварању таквих промена у свету. Међутим, људско деловање такође пружа решења. Ако појединци знају шта њихове свакодневне рутине значе за планету, могу да предузму одговарајуће мере. Глобално разумевање помаже превладавању јаза између знања и деловања и подржава политичке одлуке које промовишу одрживост.

Људске навике

 • Глобални проблеми захтевају одржива решења
 • Одржива промена би требало да крене од дна

Глобални изазови захтевају брзо деловање, али треба узети у обзир постављање циљева и политичко деловање. Не можемо себи приуштити чекање на одлуке идеалног надлежног тела- то се можда никада неће догодити. Уместо тога, промена би требало да дође од најнижих нивоа. Појединци бирају, гласају, воде политике на локалном, регионалном и националном нивоу. Распрострањено глобално разумевање уграђује свест о глобалним последицама појединачних избора, IYGU иницијатива жели одрживу промену која почиње од најнижих нивоа.

Наука и свакодневни живот

 • Свакодневни живот и наука долазе заједно
 • Глобално разумевање се темељи на заједничком друштвеном и природном научном истраживању
 • Истраживање би требало да се бави логиком свакодневног живота

Глобално разумевање позива на помирење глобалног и локалног, науке и свакодневног живота. IYGU се фокусира на битне дневне активности као што су јело, пиће, становање, посао, путовање и комуникација. Зашто смо направили такав избор? Зашто друштва, богата и сиромашна, чине више глобално одрживих избора? Природни и друштвени научници ће заједнички дати одговоре.

Одрживост и разумевање

 • Климатске промене су пример везе између глобалних и локалних учинака
 • Глобална промена може бити климатска, друштвена, културна и економска
 • Друштву је потребно глобално разумевање како би се одрживо мењала

Глобална одрживост не може се догодити без локалне одрживости. Акције и мисли које се могу чинити одвојенима у простору и времену су често битно повезане. Истинско глобално разумевање омогућава људима да створе такву повезаност. Многи људи су свесни потребе одрживости, али мало њих доноси одговарајуће одлуке. Главни циљ IYGU-a је промовисање глобалног разумевања, тако да поступци и одлуке доносе одрживе резултате, сваки дан, широм света.

logo_iygu_1

КАКО ТО УЧИНИТИ?

 • IYGU ће учинити глобалне процесе и изазове разумљивим
 • IYGU ће обухватити истраживање, учење и информације
 • IYGU ће истакнути моћ свакодневних, локалних избора у циљу глобалне промене
 • IYGU ће подсетити глобалне грађане на њихове глобалне одговорности

Циљ иницијативе је добити дубоке, али и делотворне увиде у то како сви народи могу живети заједно на одрживији начин. Акценат ће бити на развоју стратегија за циљане локалне пројекте с глобалним досегом. Три елемента су повезана с тим: истраживање, образовање и информације. Истраживање ће повезати научнике у разумевању глобалних утицаја свакодневних локалних активности повезаних с културом, друштвом, привредом и природом. Иницијатива ће оснажити боттом-уп покрете за одрживост свакодневне политике. Учионице широм света ће користити резултате истраживања на свим нивоима образовања. IYGU ће пружити информације и промовисати размену знања ради повећања јавне свести путем публикација, компјутерских игара, ТВ програма, итд.

Доприноси Уједињеним нацијама

IYGU се бави кључним питањима повеље Устава УН-а. Има за циљ јачање међународне сарадње кроз припрему нове стратегије соучавања с глобалним изазовима.

Доприноси за UNESCO

Боље глобално разумевање подржава економску, социјалну, културну и хуманитарну сарадњу. Нови ниво циљевима усмерене научне сарадње ће производити напредне образовне модуле. IYGU ће промовисати практичне путеве према глобалном разумевању културних и социјалних импликација нових географских услова живота и нових глобалних стварности.

Имплементација инцијативе УН-а

IYGU оквир придоноси иницијативи ICSU-ISSC Future Earth и настоји да подупре спровођење декларације Rio + 20. За остваривање миленијумских циљева УН-а морамо осигурати глобалну подељену одговорност својих животних услова. IYGU ће надопунити исходе УН-ове деценије образовања за одрживи развој (ESD) 2005-2014, с нагласком на практичне начине увођења својих кључних резултата у свакодневну праксу. IYGU ће осигурати одрживо образовање и јавне информације, успостављајући процесе за уградњу најважнијих резултата ESD-a у навике будућих генерација.

Имплементација осталих Међународних година УН-а

IYGU ће привући и промовисати резултате других релевантних Међународних година, укључујући:

Међународну годину планина (2002.)

Међународну годину слатких вода (2003.)

Међународну годину планете Земље (2008.)

Међународна годину биоразноликости (2010.)

%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd
Proclamation of the International Year of Global Understanding at the World Social Sciences Forum in Durban, September 2015