Ауторска права

Комплетан ауторски садржај, који укључује графичке, текстуалне, програмске и остале материјале, налази се под заштитом важећег Закона о ауторском и сродним правима. 
У случају да желите да објавите неки од садржаја са сајта Српског географског друштва без обзира о којем се медију ради (електронски, штампани или Интернет медиј), обавезно је обезбедити претходно писано одобрење СГД-а. Неовлашћено коришћење сматра се повредом ауторских права Српског географског друштва и за последицу може имати покретање судског спора. 
Поједине информације са сајта СГД-а могуће је преносити под условом да се видно наведе, у адекватном облику, да је „информација преузета са сајта http://www.sgd.org.rs“ и обавезом поштовања Закона о ауторском и сродним правима

 

Правила коришћења сајта СГД:


Коришћењем и преузимањем материјала и документације са сајта, прихватате у потпуности услове и правила употребе који су описани у овом обавештењу. Уколико не прихватате било који од услова и правила немојте користити овај сајт и не преузимајте материјале и документацију са сајта Српског географског друштва. 

Ограничено коришћење 
Садржаји Веб сајта у искључивом и потпуном су власништву Српског географског друштва. Делови или цео web сајт не могу бити копирани, репродуковани, преношени, публиковани или дистрибуирани без претходног писаног одобрења СГД-а, изузев у случају преузимања информација и материјала и похрањивања на диск рачунара појединачног корисника ради личне употребе. 

Одрицање од права 
Сви садржаји и информације на сајту Српског географског друштва представљени су јавности на увид у најбољој намери и СГД верује да су тачни. СГД не пружа било какве гаранције путем овог web сајта у вези било којих информација и на тај начин не може бити одговоран за директне или индиректне штете које могу настати. Информације на овом web сајту могу да садрже техничке нетачности или штампарске грешке. Информације могу бити измењене без претходног обавештења. 

Линкови 
Српско географско друштво не преузима одговорност за материјале које су начинила или публиковала трећа лица, а која су везана линком са страна web сајта СГД-а. Ако одлучите да посетите било који линкован web сајт ви то чините на сопствену одговорност и преузимате ризик у погледу вируса или сличних штетних елемената. 

Модификовање и промена правила 
Српско географско друштво задржава право да без најаве повремено промени или модификује ова правила. 

Надлежност суда 
За све спорове који проистекну из ових Правила надлежан је суд у Београду (Србија). Српско географско друштво задржава право да покрене поступке и пред судовима других земаља у циљу заштите сопствених права.