Гласник Српског географског друштва

 

Већ друге године постојања Друштва (1912.) објављена је прва свеска Гласника. Од првог броја до данас је објављено више од 80 свесака Гласника, највећи број објављен је у двоброју, са близу 700 чланака претежно из географије, али и из других сродних наука. 

Свакако је важно напоменути да је све до после Другог светског рата Гласник био једина стална научнo-географска публикација у Србији, те да је његов допринос од непроцењиве вредности за развој географије у Србији. 

Часопис излази тромесечно.

Уредник часописа од 2016. године је проф. др Ненад Живковић  (е-mail: glasniksgd@gmail.com)

 

Архива:

 

  • Издања Гласника од 1912. године можете пронаћи ОВДЕ                                
  • Издања Гласника од 2002. године можете пронаћи ОВДЕ   

  Glasnik2020