Глобус

 

Часопис „Глобус“ издаје се од 1969. године. Намењен је географима, али и широј јавности. У њему се објављују радови из методологије, методике и дидактике географије, као и други радови који могу бити од ширег научног значаја. 

Часопис излази једном годишње. Радови се не хонораришу.

Часопис је један од најцитиранијих у Србији из области географије. У броју 30 објављена је библиографија свих претходних бројева. 

Бројеве часописа „Глобус“ од 1. до 16. уредио је проф. др Јован Илић, а од броја 17. до 36. уредник је био проф. др Мирко Грчић.

Данас је уредник часописа „Глобус“ проф. др Мирољуб Милинчић  (е-mail: info@sgd.org.rs)

Архива:

Глобус бр. 48/2023

Глобус бр. 47/2022

Глобус бр. 46/2021

Глобус бр. 45/2020

Глобус бр. 44/2019

Глобус бр. 43/2018

Глобус бр. 42/2017

Глобус бр. 41/  2016.

Глобус бр. 39/40  2014-2015.

globus_koriceГлобус бр. 37/38  2012-2013.

Глобус бр. 36/ 2011.

Глобус бр. 35/ 2010.

Глобус бр. 34/ 2009.

Глобус бр. 33/ 2008.

Глобус бр. 32/ 2007.

Глобус бр. 31/ 2006.

Глобус бр. 30/ 2005.