Публикације

Издавачка делатност Друштва је стара скоро колико и само Српско географско друштво. Наиме, већ друге године постојања Друштва (1912.) објављена је прва свеска „Гласника“. Од првог броја до данас је објављено 84 свеске Гласника, где је већи број објављен у двоброју, са близу 700 чланака претежно из географије али и из суседних наука. Свакако је важно напоменути да је све до после Другог светског рата Гласник био једина стална научнo-географска публикација у Србији, те да је његов допринос од непроцењиве вредности за развој научне географије у Србији. 
Поред Гласника, Српско географско друштво је објавило 71 свеску „Посебних издања“, 13 Атласа Географског друштва, 5 „Збирки карата“, 11 свезака „Мале библиотеке“, 53 свеске научно популарног издања „Земља и људи„, 28 бројева дидактичко-методског часописа „Глобус„.