Из броја 55 часописа Земља и људи из 2005. године издвајамо:

ДР СТЕВАН М. СТАНКОВИЋ: ПРОФ МИЛОРАД ВАСОВИЋ

ВЕЛИЧКО ПЕТРУШЕВСКИ: ЦВИЈИЋЕВА ОБЕЛЕЖЈА У ЛОЗНИЦИ

МИОДРАГ РАДАНОВИЋ: ДОПРИНОС ЈОСИФА ПАНЧИЋА РАЗВОЈУ ГЕОГРАФИЈЕ У СРБИЈИ

ДР СТЕВАН М. СТАНКОВИЋ: ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДА ВОЈВОДИНЕ

МР ДРАГАН Ђ. ОБРАДОВИЋ: БАЊА РУСЕНДА, МЕЛЕНЦИ

МР ЉИЉАНА ГРЧИЋ: ФЕСТИВАЛ ЦВЕЋА – РУЖЕ ЛИПОЛИСТА

САША МИКИЋ: СУВЕНИРИ И СИМБОЛИ ЈАГОДИНЕ – РИЗНИЦА ДУХОВНЕ БАШТИНЕ

МИОДРАГ ВЕЛОЈИЋ: НИКОЛИЧЕВСКА БАЊА

РАТОМИР ВЕСЕЛИНОВИЋ: ПЛАНИНА ПРЕКОРНИЦА У ЦРНОЈ ГОРИ

ЈЕЛЕНА СИМОВИЋ: НЕПОЗНАТО О ПОЗНАТОМ – УПОЗНАЈТЕ ШКОТСКУ

ДР ДУШАН Ж. ДУКИЋ: ЧУДНА ИМЕНА НЕКИХ РЕКА У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ

МР ДРАГАН ПЕТРОВИЋ: КАЗАХСТАН

ДРАГАНА ДУЦИЋ: ЖИВОТ И ВЕРОВАЊА ИРОКЕЗА

ТРИФУН ПАВЛОВИЋ: КОНТИНЕНТИ И ЊИХОВА ИМЕНА

ДР МИРОЉУБ А. МИЛИНЧИЋ: ДЕФИЦИТ ВОДА И ГЕОГРАФИЈА ЖЕЂИ

МИЛЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ: ГЕОГРАFСKА ХРОНИКА 20. ВЕКА (III ДЕО)